Os datos recollidos a través dos formularios da páxina web ou doutros medios incorporaranse a un tratamento de datos persoais do que é responsable ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO. Estes datos persoais recóllense a través de subscricións a boletíns informativos da nosa propiedade ou sitio web asociado, ben a través de formularios de contacto e recollida de datos do devandito sitio web, ben porque solicitaron información expresamente ou ben porque o USUARIO ou CLIENTE nos proporcionou os seus datos por teléfono.

Os datos só se utilizarán ocasionalmente co propósito de levar a cabo a relación CLIENTE / ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO. ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, non vende, aluga nin pon a disposición de terceiros os datos persoais dos usuarios. A recollida de datos persoais ten como finalidade identificar correctamente os usuarios que solicitan servizos personalizados de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, así como a realización de tarefas comerciais e de mercadotecnia, dirixidas a satisfacer a demanda de clientes potenciais.

O que subscribe tratará os datos de forma confidencial e exclusiva coa finalidade de ofrecer os servizos solicitados, con todas as garantías legais e de seguridade impostas polo Regulamento xeral de protección de datos 679/2016 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril. de 2016, Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de 2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais, Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro e Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

Así mesmo, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, cancelará ou rectificará os datos cando sexan inexactos, incompletos ou xa non sexan necesarios ou relevantes para o seu propósito, de acordo co establecido na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro de 2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

O USUARIO poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, o dereito ao esquecemento e o dereito á portabilidade, dirixíndose ao enderezo de correo electrónico info@asorregueira.gal, indicando o nome, apelidos e número de D.N.I. con expreso indicación do dereito que desexa exercer.

Se, en calquera momento, decide non recibir mensaxes por correo electrónico, pode exercer o seu dereito de cancelación e renuncia á recepción daquelas, a través dunha ligazón facilitada para tal efecto en todas as comunicacións, de acordo co establecido no Título III, artigo 22 da Lei 34/2002, de servizos á sociedade da información e comercio electrónico.

ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO adopta os niveis de seguridade correspondentes esixidos pola mencionada Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro de 2018, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais e demais normativa aplicable. Non obstante, non pode garantir a absoluta invulnerabilidade dos sistemas, polo tanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros de usuario.

Se elixe abandonar o noso sitio web a través de ligazóns a sitios web que non pertencen ao que subscribe, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO non se fará responsable das políticas de privacidade dos devanditos sitios web nin das cookies que poidan almacenar no ordenador do usuario.

ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO resérvase o dereito de modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como á industria e/ou prácticas comerciais. Nestes casos, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO anunciará, nesta páxina, os cambios introducidos.

gl_ESGalego
Este sitio web utiliza cookies propias para o seu correcto funcionamento. Ao facer clic no botón Aceptar, acepta o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos seus datos para estes fins.   
Privacidad